Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Wrażliwość w obchodzeniu się z danymi klientów jest na pierwszym miejscu dla firmy PRDevices Piotr Reczyński („PRDevices”, „my”, „nas”). W związku z tym dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”) UE w celu wypełnienia zobowiązań umownych. Wszelkie wykorzystywanie wykraczające poza ten zakres jest nieuzasadnione w związku z nadrzędnymi uprawnionymi interesami zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych, a jest dopuszczalne tylko po Twojej zgodzie po wcześniejszym uzyskaniu informacji. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie (np. przesyłając e-mail na adres kontakt@prdevices.pl ). Nie wpływa to jednak na prawo do przetwarzania danych w celu wykonania umowy. Dodatkowe informacje o danych, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy podczas Twoich odwiedzin w naszych witrynach www.prdevices.pl oraz  www.grawer.prdevices.pl  („strona”) i korzystaniu z niej zostały podane poniżej.

Zarządzanie własnymi preferencjami dotyczącymi informacji

Możesz przeglądać, poprawiać, aktualizować i zmieniać swoje dane osobowe albo zrezygnować z otrzymywania określonych e-maili przez przesłanie nam e-maila na adres kontakt@prdevices.pl .  Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili marketingowych.  Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prześlij nam e-mail na ten sam adres.

2. Które z Twoich danych są przetwarzane przez firmę PRDevices?

Dane kontaktowe i dane z zapytań: Kiedy aktywnie nawiązujesz z nami kontakt (np. za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego), przetwarzane są dane i szczegółowe informacje (imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, pytanie, numer telefonu, e-mail i treść zapytania).

Dane lokalizacji: Jeśli poszukujesz lokalizacji firmy PRDevices w swojej okolicy, przetwarzamy lokalizację (adres) podaną przez Ciebie w celu wyświetlenia wyników wyszukiwania. Usuwamy te informacje po odwiedzeniu przez Ciebie witryny.

Dane techniczne: Rejestrujemy adres IP Twojego urządzenia, używaną przez Ciebie wyszukiwarkę i Twój system operacyjny, klikane elementy witryny oraz witrynę, z której do nas trafiasz. Te dane osobowe mogą być także gromadzone przez używanie cookies (zob. poniżej).

3. Do jakich celów firma PRDevices przetwarza Twoje dane osobowe?

Firma PRDevices gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Twoje dane osobowe, (i) aby umożliwić Ci dostęp do specjalnych informacji, (ii) kontaktować się z Tobą w ramach relacji biznesowej, (iii) aby udoskonalać usługi świadczone przez PRDevices i jej witryny zgodnie z art. 6, ustęp 1, lit. b RODO.

4. Jak długo PRDevices będzie przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wobec użytkowników. Jednak ze względu na nasze zobowiązania do zachowania danych zwykle przechowujemy Twoje dane osobowe związane z zamówieniami i rezerwacjami przez trzy do maksymalnie siedmiu lat po wykonaniu umowy.

5. Cookies i Google Analytics

Podobnie jak większość witryn, wykorzystujemy cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, umieszczane przez jakąś witrynę lub Twojego usługodawcę na twardym dysku Twojego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aby umożliwiać bardziej wygodne zaprojektowanie witryny i lepiej zrozumieć Twoje zachowania jako jej użytkownika.

PRDevices wykorzystuje głównie (i) cookies funkcjonalne, które są niezbędne do administrowania naszymi witrynami oraz (ii) cookies, które gromadzą dane statystyczne o wykorzystywaniu witryny, tak abyśmy mogli udoskonalać nasze usługi. Od czasu do czasu PRDevices wykorzystuje także zaufane cookies od dostawców zewnętrznych, którzy gromadzą te informacje dla nas.

Niniejsza witryna wykorzystuje także Google Analytics, usługę analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). PRDevices wykorzystuje dane z Google Analytics, aby udoskonalać witrynę dla odwiedzających. Te dane skracają czasy pobierania i sprawiają, że generowane treści są bardziej interesujące dla odwiedzających.

Następujące informacje są gromadzone przez Google Analytics: przeglądarka, typ urządzenia, model urządzenia, lokalizacja, kraj, miasto, usługodawca, rozdzielczość monitora, czas bezczynności, język, system operacyjny, odwiedzone strony witryny. Adresy IP są wcześniej poddawane anonimizacji, a tożsamości osoby nie można ustalić przez gromadzenie danych.

Wytwarzane przez cookie Google Analytics informacje dotyczące używania przez Ciebie tej witryny są generalnie przesyłane do serwerów Google poza Europą (np. w USA) i na nich przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceniania korzystania przez Ciebie z tej witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatora witryny oraz opracowywania usług dodatkowych związanych z korzystaniem z Internetu i tej witryny. Google może także przesyłać te informacje stronom trzecim, jeśli będzie to dozwolone przez prawo albo jeśli strony trzecie będą przetwarzać te dane w imieniu Google.  Więcej informacji o tym, jak wycofać zgodę na wykorzystywanie swoich danych przez Google Analytics można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

Możesz uniemożliwić instalowanie cookies, wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej wyszukiwarki; musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny będą dla Ciebie w pełni dostępne. Jeśli nie wycofasz swojej zgody, cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu przez 26 miesięcy.

6. Wtyczki społecznościowe

Nasza witryna wykorzystuje niżej wymienione wtyczki społecznościowe („wtyczki”) różnych sieci społecznościowych. W celu interakcji z wtyczkami społecznościowymi sieci społecznościowe przetwarzają dane osobowe wyłącznie w niżej opisany sposób, jeśli jest to konieczne: 

  • Wykorzystywanie wtyczek serwisu Facebook

W naszych witrynach internetowej są wbudowane wtyczki sieci społecznościowej firmy Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki serwisu Facebook można poznać po logo Facebook (biała litera „f” na niebieskiej płytce) w naszej witrynie internetowej. Przegląd wtyczek serwisu Facebook można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins .

Jeśli odwiedzisz nasze witrynyinternetowe, za pośrednictwem tej wtyczki zostanie utworzone bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką i serwerem serwisu Facebook. Dzięki temu firma Facebook otrzyma informację o Twoich odwiedzinach w naszej witrynie wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” serwisu Facebook, będąc zalogowanym na swoim koncie Facebook, możesz powiązać wszelkie treści naszej witryny ze swoim profilem w serwisie Facebook. W ten sposób Facebook może przypisać Twoją wizytę w naszej witrynie do Twojego konta użytkownika. Pragniemy przy tym podkreślić, że nie otrzymujemy żadnych informacji o zawartości przesyłanych danych, ani ich wykorzystywaniu przez Facebook. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce ochrony danych serwisu Facebook na stronie http://de-de.facebook.com/policy.php 

  • Wykorzystywanie wtyczek serwisu YouTube

W naszej witrynie są także wbudowane filmy wideo i wtyczki YouTube.

Jeśli odtworzysz wideo albo klikniesz przycisk, cookies YouTube zostaną zapisane na Twoim komputerze, a następujące dane zostaną przesłane do firmy Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, operatora serwisu YouTube: adres IP i ID cookie, specyficzny adres strony, do którego uzyskujesz dostęp w naszej witrynie, ustawienie języka przeglądarki, data i godzina systemowa dostępu oraz identyfikator Twojej przeglądarki. Te dane są przesyłane niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany w serwisie Google. Jeśli jesteś zalogowany, te dane zostają bezpośrednio przypisane do Twojego konta.

Jeśli nie chcesz przypisywania do swojego profilu, musisz się wylogować przed naciśnięciem tego przycisku. YouTube czyli Google, Inc. zapisuje te dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub opartym na potrzebach projektowaniu swoich witryn internetowych. Taka ocena jest dokonywana w szczególności (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalogowani), aby zapewnić opartą na potrzebach reklamę i poinformować innych użytkowników o Twoich aktywnościach w naszej witrynie. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkownika, kontaktując się z firmą Google Inc., czyli operatorem YouTube, w celu wyegzekwowania tego prawa. Dodatkowe informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez firmę Google, Inc. możesz znaleźć na stronie www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Nie przetwarzamy danych osobowych, które zbieramy.

  • Wykorzystywanie wtyczek serwisu Instagram

W naszej witrynie wykorzystujemy wtyczki sieci społecznościowej Instagram, administrowanej przez firmę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Te wtyczki są oznakowane logo serwisu Instagram, np. w formie „aparatu fotograficznego Instagram”. Przegląd wtyczek Instagram i ich wygląd można znaleźć tutaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges .

Jeśli uzyskasz dostęp do naszych witryn, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Instagram. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez serwis Instagram bezpośrednio do naszej przeglądarki i wbudowywana do tej witryny. Dzięki temu wbudowaniu Instagram otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu w serwisie Instagram albo nie jesteś w nim zalogowany. Ta informacja (wraz z Twoim adresem IP) zostaje przesłana przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera Instagram w USA i jest na nim przechowywana.

Jeśli jesteś zalogowany w serwisie Instagram, firma Instagram może powiązać Twoją wizytę w naszej witrynie bezpośrednio z Twoim kontem w serwisie Instagram. Jeśli wykazujesz interakcje z wtyczkami, np. klikniesz przycisk „Instagram”, informacja o tym zostaje także bezpośrednio przesyłana do serwera Instagram i jest na nim przechowywana. Informacja ta jest także publikowana na Twoim koncie w serwisie Instagram, a Twoje kontakty są tam wyświetlane.

Cel i zakres gromadzenia oraz dalszego przetwarzania danych przez serwis Instagram, a także swoje istotne uprawnienia i opcje ustawień dotyczące ochrony Twojej prywatności możesz znaleźć w polityce ochrony danych serwisu Instagram: www.google.com/policies/privacy/ https://help.instagram.com/155833707900388 .

7. Jak firma PRDevices chroni Twoje dane?

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające zgodnie z art. 5, ustęp 1, litera f lub art. 32 RODO w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed niezamierzonym lub bezprawnym usunięciem, modyfikacją, uszkodzeniem bądź utratą, a także przed nieupoważnionym ujawnieniem lub nieupoważnionym dostępem. Ponadto, my i nasi pracownicy zobowiązujemy się do przestrzegania poufności danych.  Nie można jednak zagwarantować, że jakiekolwiek przesyłanie danych przez Internet lub inną sieć będzie w 100% bezpieczne.  W efekcie, chociaż staramy się chronić informacje przesyłane w tej witrynie lub przez nią, nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz w tej witrynie lub przez nią, i dlatego robisz to na własne ryzyko.

8. Linki

Nasza witryna może zawierać linki do innych witryn albo umożliwiać innym podmiotom przesyłanie Ci takich linków.  Link do witryny strony trzeciej nie oznacza, że ją rekomendujemy lub jesteśmy z nią stowarzyszeni.  Nie sprawujemy kontroli nad witrynami stron trzecich.  Uzyskujesz dostęp do takich witryn stron trzecich na własne ryzyko.  Powinieneś zawsze przeczytać politykę prywatności witryny internetowej strony trzeciej przed podaniem jakichkolwiek informacji w tej witrynie.

10. Przetwarzanie w USA

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe i komunikaty mogą być przesyłane do serwerów lub baz danych zlokalizowanych poza Twoim stanem, prowincją lub krajem, łącznie z USA.  Ustawodawstwo w tych krajach może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jaki obowiązuje w kraju, w którym pierwotnie przekazałeś swoje dane osobowe. Możesz jednak być spokojny, że wdrożymy wszelkie niezbędne i odpowiednie środki prawne, organizacyjne i techniczne, aby chronić Twoje dane osobowe. Ponadto, w odniesieniu do przenoszenia informacji osobowych do krajów poza UE wprowadziliśmy tak zwane „Standardowe klauzule umowne” zatwierdzone przez Komisję Unii Europejskiej do międzynarodowego przesyłania informacji osobowych do kontrolerów lub podmiotów przetwarzających dane z siedzibą w odpowiednich krajach trzecich.

9. Zgodność z ustawodawstwem i egzekwowanie prawa

Współpracujemy z rządem, przedstawicielami organów ścigania i osobami prywatnymi, aby egzekwować prawo i go przestrzegać.  Możemy ujawniać dane osobowe oraz wszelkie inne informacje na Twój temat rządowi, przedstawicielom organów ścigania lub osobom prywatnym, jeśli sami uważamy, że jest to konieczne lub odpowiednie do zareagowania na żądania prawne (łącznie z nakazami sądowymi i wezwaniami), aby chronić bezpieczeństwa, własności lub prawa naszej firmy albo jakiejkolwiek strony trzeciej, aby zapobiegać wszelkiej bezprawnej, nieetycznej lub prawnie zaskarżalnej działalności albo ją powstrzymywać, bądź by przestrzegać prawa.

10. Jakie masz uprawnienia?

Masz prawo do dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO). Masz także prawo do korygowania niedokładnych danych i ich usuwania (art. 16 i 17 RODO). Masz także prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do przenośności danych (art. 20 RODO). Pamiętaj, że możemy przychylić się do Twojej prośby o usunięcia danych tylko wówczas, kiedy nie obowiązują żadne ustawowe okresy przechowywania lub brak jest innych przyczyn.

Masz prawo do złożenia skargi w Austriackim Urzędzie ds. Ochrony Danych (Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń). Urzędy ochrony danych w innych krajach niż Austria możesz znaleźć na stronie http://archiv.dsb.gv.at/site/6211/default.aspx . W przypadku wszelkich pytań dotyczących swoich praw lub przetwarzania danych możesz się także skontaktować z nami:

Piotr Reczyński PRDevices
ul. Karpacka 18/26
93-539 Łódź, Polska
Telefon: +48 797 296 404  
E-mail: kontakt@prdevices.pl 

11. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być przez nas zmieniana od czasu do czasu.  Jeśli zdecydujemy się zmienić tę Politykę prywatności, poinformujemy Cię o tym przez zamieszczenie zmienionej Polityki prywatności w tej witrynie.  Te zmiany zaczną obowiązywać w dniu „Zmiany” określonym w zmienionej Polityce prywatności.  Kontynuując korzystanie z tej witryny, akceptujesz tę zmienioną Politykę prywatności.

Wydrukuj kopię niniejszej polityki prywatności i dołącz ją do swojej dokumentacji oraz KONIECZNIE regularnie sprawdzaj, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany w WITrynie.

Shopping Cart